Regulamin toplisty "Najskuteczniejsze tabletki na potencję - Permen" 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. Administratorzy serwisów zgłoszonych do listy rankingowej wyrażają zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjno-reklamowych od administracji rankingu masaze.najlepsze.net oraz podmiotów z nią współpracujących.
 8. Administratorzy zgłaszający swoje serwisy zobowiązani są zamieścić opis wskazujący przynajmniej główne rodzaje wykonywanych zabiegów.
 9. Zgłoszenie nowego serwisu do niniejszego rankingu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 10. Administrator rankingu masaze.najlepsze.net zastrzega sobie prawo do korekty wprowadzonych opisów serwisów zgłaszanych.
 11. Każdy zgłaszający ma obowiązek zamieścić odnośnik do rankingu masaze.najlepsze.net na głównej stronie swojego serwisu. Dopuszczalne jest zamieszczenie odnośnika kategorii z linkami po uprzednim zawiadomieniu administracji rankingu.
 12. Serwisy zgłoszone, nie posiadające odnośnika do rankingu masaze.najlepsze.net zostaną zawieszone za powiadomieniem e-mailowym do momentu uzupełnienia braków.
 13. W przypadku nie usunięcia braków w terminie 14 dni od wezwania serwis zgłoszony zostanie usunięty. Zapis stosuje się odpowiednio do serwisów oczekujących.
 14. Zabrania się dodawania stron niezgodnych z tematyką rankingu, serwisów rankingowych lub katalogów stron.
 15. Regulamin wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. Jego postanowienia stosuje się również do wpisów zamieszczonych w rankingu.


Strona główna toplisty